Informatie Pure Tea Tree Olie

100% Australische Tea Tree Olie – alleen voor verdunning in andere oliën.
Tea Tree Olie moet vóór gebruik worden gemengd, volgens de onderstaande instructies.
Het mag niet worden gebruikt, bij kinderen jonger dan 3 jaar.

BELANGRIJK:

Tea Tree Olie en mengsels die Tea Tree Olie bevatten, kunnen allergische reacties veroorzaken. De volgende voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen, om het risico op allergische reacties te verminderen:
Tea Tree Olie mag alleen op de huid worden gebruikt en mag niet worden ingenomen. Blijf uit de buurt van open vuur en vonken.
Gebruik Tea Tree Olie niet op huiduitslag, geïrriteerde / beschadigde huid of gebieden rond de lippen of ogen. Niet gebruiken als je allergisch bent voor limoneen en linalool. Test op een klein stukje huid vóór gebruik, op een allergische reactie.
Buiten het bereik van kinderen houden.

Meng Instructies: 

Verdun 100% Tea Tree Olie in een ratio van 1:100, voordat je het aanbrengt op de huid. 
Gebruik voor het verdunnen een nieuwe, ongeopende plantaardige olie van hoogwaardige voedingskwaliteit.

1 druppel Tea Tree Olie voor 10 ml plantaardige olie
3 druppels Tea Tree Olie voor 20 ml plantaardige olie
6 druppels Tea Tree Olie voor 40 ml plantaardige olie
9 druppels Tea Tree Olie voor 60 ml plantaardige olie

Het kan tot 6 maanden na het mengen worden bewaard. Bewaar op een donkere, koele plaats in een glazen of stalen bak.

NB! Tea Tree Olie lost bepaalde soorten plastic op. Laat het product of mengsel nooit in contact komen met plastic materialen.

Allergie test: 

Test op een schone, droge huid met twee druppels Tea Tree Olie, op een wattenstaafje op een klein deel van je onderarm. Zodra het product volledig is opgedroogd, herhaal je de test op hetzelfde gebied. In geval van een reactie binnen 48 uur - onmiddellijk grondig met water spoelen en het product niet meer gebruiken. Testen op allergie is geen garantie dat er in de toekomst geen allergische reactie zal optreden. Neem bij twijfel contact op met de huisarts.

Waarschuwingen voor onverdunde Tea Tree Olie:

Schadelijk bij inslikken. Het product kan levensbedreigend zijn, als het in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie en kan een allergische reactie veroorzaken. Voorkom contact met de ogen, omdat dit tot ernstige oogirritatie leidt. Ontvlambare vloeistof en damp. Spoel de olie niet weg in de gootsteen en/of riolering.

Eerste hulp maatregelen:

Algemeen: Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen, raadpleeg een arts.
Bij inslikken: Onmiddellijk een arts of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum bellen.
Bij contact met de ogen: Contactlenzen verwijderen. Spoel minimaal 15 minuten met water. Bij aanhoudende irritatie, raadpleeg een arts.
Bij huidcontact met onverdunde olie: Spoel de huid grondig af met lauw water.

Reactie tijdens gebruik: In geval van jeuk of uitslag op de huid, onmiddellijk grondig spoelen met water en het gebruik staken, omdat dit een aanwijzing kan zijn voor een ernstigere reactie. Raadpleeg een arts, voordat je het gebruik hervat. Als je huiduitslag, duizeligheid, kortademigheid of gezwollen huid ervaart, spoel dan onmiddellijk met lauw water en zoek medische noodhulp. Raadpleeg een arts, als je na gebruik jeuk, uitslag, gezwollen huid of exsuderende wonden ervaart. Neem daarna contact op met Australian Bodycare.