De verwerking van persoonsgegevens – Contractoverzicht

In verband met uw aankoop heeft u een aantal persoonsgegevens ingevoerd, waaronder:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw betaalgegevens

Deze persoonsgegevens zijn verzameld voor de verwerking van uw aankoop. We hebben ze nodig, om ons deel van de transactie uit te voeren. We bewaren deze informatie gedurende een bepaalde periode, om er voor te zorgen dat de transactie goed verloopt. Zodra deze persoonsgegevens niet meer nodig zijn, worden deze uit ons systeem verwijderd.

Als uw bestelling moet worden afgeleverd, worden uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres naar ons transportbedrijf gestuurd, voor de verzending van uw aankopen. 

Toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken en op te slaan

Als u het vakje “Ja, ik wil ik graag nieuwsbrieven ontvangen,” hebt aangekruist, zullen we uw e-mailadres en de gegevens van uw aankoop en/of registratie bewaren, totdat de gegevens niet meer nodig zijn. In de tussentijd houden we deze gegevens in ons systeem, totdat u zich afmeldt of ons laat weten dat u geen e-mails meer van ons wilt ontvangen.

U kunt uw toestemming altijd intrekken. U kunt dit doen door op de afmeldlink onderaan onze e-mails te klikken, of door rechtstreeks contact met ons op te nemen, om ons te laten weten dat u onze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen. 

Privacybeleid

Ongeacht of we uw persoonsgegevens verwerken voor een aankoop of transactie of alleen op basis van uw toestemming, we zullen uw gegevens altijd veilig en vertrouwelijk verwerken, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden verwijderd wanneer dit doel is bereikt of niet meer relevant is. Wij maken gebruik van een derde partij, om uw betaalgegevens te verwerken en uw aankopen te beheren, met behulp van ons CRM-systeem. Wij hebben met deze dataproviders overeenkomsten, met betrekking tot de gegevensverwerking, afgesloten en we garanderen dat zij voldoen aan de van toepassing zijnde regels voor de bescherming van uw persoonsgegevens. 

Het toevoegen, corrigeren, overbrengen en verwijderen van uw persoonsgegevens

U kunt altijd contact met ons opnemen, om te informeren welke persoonsgegevens we hebben. Dit kunt u doen door contact op te nemen met:

Australian Bodycare
KVK nr.: 34226261
Trævænget 14
5492 – Vissenbjerg
Denemarken

Tel.: +45 5048 3037

E-mail: mbm@australian-bodycare.com

Als onze gegevens niet kloppen, kunt u altijd vragen, om de gegevens te laten corrigeren. U heeft ook altijd het recht om toegang te krijgen tot de gegevens, die we bewaren in een gangbaar bestandsformaat (gegevensoverdracht). Als u uw gegevens wilt wijzigen of overdragen, dan kunt u dat schriftelijk doen via het bovenstaande e-mailadres.

Als u niet langer wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken of u wilt de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, dan kunt u ons ook een verzoek naar het bovengenoemde e-mailadres sturen.

Uw persoonsgegevens (met uitzondering van uw e-mailadres), inclusief andere relevante informatie, worden 6 maanden na ontvangst van uw product en/of dienst verwijderd als u hebt ingestemd dat wij deze gegevens in ruil voor onze service bewaard hebben.

Als u uw toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres (dat wij gebruiken om u onze nieuwsbrief en andere relevante aanbiedingen te sturen) wilt intrekken, kunt u dit altijd doen door op de afmeldlink in een van de e-mails met nieuwsbrieven te klikken. Als u een klacht wilt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dit doen door contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens:

Borgergade 28.5,

1300 Kopenhagen,

Tel.: +45 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk.

Algemene krediet goedkeuring

Indien u kiest voor “Pay now. Klarna”, "Pay over time with Klarna." und "Buy now. pay later with Klarna.", dan voert “payment provider Klarna” uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.